Kale Grubu

Türkiye’nin seramik sektörü lideri ve bünyesinde Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kalekim ve Kale markalarını barındıran Kale Grubu, sektörel liderliğini ve öncülüğünü pekiştirmek hedefiyle yaşadığı değişim ve yeniden yapılanma sürecini 26 Temmuz tarihinde Çanakkale’de düzenlediği toplantıda açıkladı. Toplantıya, Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, Kale Grubu Yapı Ürünleri Grubu Başkanı Tarık Özçelik ve Kalekim Genel Müdürü Ferdi Erdoğan katıldı.


Türkiye ekonomisinin en köklü gruplarından biri olan Kale Grubu, yıllardır başarıyla koruduğu sektör liderliğini uluslararası arenaya taşımak için değişimin gerekliliğine inanıyor. Kurumsal kimliğinden marka mimarisine, organizasyon yapısından müşteri ilişkilerine, insan kaynakları yaklaşımından teşhir mantığına kadar bir dizi iyileştirme ve modernizasyon çalışmaları gerçekleştiren Kale Grubu, gelişimi yönetmek üzere organize oluyor.


Kale Grubu güçlü olduğu alanlara odaklanıyor: Yapı Ürünleri, Yapı Kimyasalları ve Havacılık


Hedef kitle nezdinde markaların, satış kanalları, profesyonel ve bireysel tüketiciler tarafından doğru algılanması için kurumsal kimliklerini yenilediklerini belirten Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, “Yapı Grubu’nda, Çanakkale Seramik, Kalebodur ve Kalekim markalarımız dışında kalan tüm ürünlerimizi Kale markası altında topladık. Bu ürünleri, vitrifiye, armatür, doğaltaş, cam mozaik, banyo ve mutfak mobilyaları ile boya ve sıva, parke ve karo çini olarak belirledik. Böylece Kale, yapı sektörüne hizmet eden ürünlerimizin şemsiye markası oldu.


Bunun yanı sıra, ciromuzun büyük bir kısmını teşkil eden ve yapı malzemeleri üreten şirketlerimiz için de stratejik açıdan önemli adımlar attık. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi karşılayabilmek için iş alanlarımızı, ürün ve servis portföyümüzü yeniden şekillendirdik. Müşterilerimize seçerken, uygularken, kullanırken kolaylık sağlayan uyumlu tasarımlar ve hizmet sunmaya odaklandık. Bugüne kadar üç ayrı şirket altında ürettiğimiz ve sattığımız kaplama malzemeleri, vitrifiye, armatür, küvet, banyo mobilyası, mutfak mobilyası gibi birbirini tamamlayan ürünlerimizi, tasarım, verilen hizmet ve iletişim açısından tek bir yerde toplamaya karar verdik. Kalevit ve Kaledekor firmalarımızı Kaleseramik şirketimizin içine alarak Yapı Ürünleri Başkanlığı altında yönetmeye başladık. Yapı ürünleri grup başkanlığına bağlı Pazarlama, Satış, İnovasyon ve Tasarım ile Operasyon birimleri altında tüm ürün gruplarından sorumlu olacak şekilde organize ettik” dedi.


Sürdürülebilir büyüme için kurumsallaşma


Kuruluşların gelecekte var olabilmeleri için yeni yöntemler ve yönetim biçimleri benimseyerek, gelişmiş ve yerleşmiş sistemlere sahip olmaları gerektiğini söyleyen Okyay, kurumsallaşmanın sağlanmasının sürdürülebilirlik için bir ön koşul olduğunu vurguladı. Okyay, “Tüm yapının kurumsal yönetişim ilkelerine uygun bir şekilde olmasını amaçlayarak yönetim kurulunda da değişiklikler yaptık.8 kişiden oluşan Kale Holding Yönetim Kurulumuza,  bağımsız dört yeni üye katıldı. Bu katılımlarla tüm stratejik iş kollarımızı tepeden gözeten ve makro yönlendirmeyi yapan bir yapıya kavuşmuş oluyoruz” dedi.


Bunun yanı sıra, tasarım yönetimi ve inovasyonun tüm Kale Yapı Grubu için bir odaklanma alanı olduğunu vurgulayan Okyay, beş senelik bir zaman diliminde ünlü tasarımcılarla işbirliği yaparak pek çok uluslararası ödüller kazandıklarını belirtti. Okyay bu doğrultuda, Türkiye’de ilk kez Kale Grubu’nun tasarım ve inovasyondan sorumlu başkan yardımcılığı pozisyonunu oluşturduğunu dile getirdi.  


Kale Italia: Uluslararası bir şirket olmak için önemli bir adım


Kale Grubu’nun yeni iş hedefleri arasında bulunan uluslararası bir şirket olmanın ilk adımı olarak, İtalya’nın seramik üssü olan Sassuolo bölgesinde bulunan karo seramik üreticisi Fincuoghi şirketinin tamamını satın almaktan gurur duyduklarını tekrar belirten Okyay sözlerine şöyle devam etti:  


“Bu projeyi, tasarım ve inovasyon odaklı yatırım stratejimizin bir uzantısı olarak planlayıp hayata geçirdik. İtalya’nın en prestijli markalarından olan Edilcuoghi ve Edilgres’i de bünyemize katmamız yurt dışında markalaşma hedeflerimize ivme kazandıracak ve özellikle Kalebodur ile Çanakkale Seramik markalarımızın güçlenmesine yönelik stratejimizi destekleyecektir. Toplam yatırım tutarı 25 milyon Euro olan bu yatırımımızla birlikte 70 milyon Euro’luk ek ciro artışı hedefliyoruz. Toplam ciromuzda  %25 artış gerçekleşirken, yurt dışı satışlarımızı da %100 artırmış olacağız. 100 milyon Euro’luk bir ticaret hacmini bu lojistik merkezinden yöneteceğiz.


Ayrıca, yakın coğrafyada marka bilinirliğimizi Kale showroomlarımız ile desteklediğimizi eklemeliyim. Erbil, Bakü, Priştine ve Dubai’de showroomlarımız bulunuyor. Bu yıl içinde yeni mağazacılık konseptimiz ile Beyrut, Riyad,  Atina ve Trablus’taki mağazalarımızı açmayı planlıyoruz.”  


Rakamlarla Kale Grubu


2010 yılında Kale Grubu, faaliyet gösterdiği temel sektörlerden de yüksek bir gelişme kaydederek satışlarının %23’lük bir artışla 800 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükselmesini sağladı. Sürdürülebilir büyüme Kale Grubu’nun en önemli hedefleri arasında yer alıyor. Grup,  2011 yılında %24’lük bir büyüme, 2012 yılında %15’lik bir büyüme ile 1,410 milyon TL, 2013 yılında ise 1,615 milyon TL net satış elde etmeyi planlıyor. Bugün Avrupa’nın 3., dünyanın 13. en büyük seramik karo üreticisi olan Kale Grubu’nun 3.736 çalışanı, 250’yi aşkın bayisi ve Avrupa’dan Amerika’ya, gelişen Ortadoğu’dan Afrika pazarlarına kadar 400’ü aşkın ihracat noktası bulunuyor.